//////// Povijesna filmska lokacija

Tko zna kako bi izgledala povijest filma bez brojnih prirodoznanstvenih otkrića… a jedan od znanstvenika koji je tom području dao vrijedan doprinos bio je rođeni Rabljanin – znanstvenik i filozof Markantun de Dominis. Naime, upravo su njegovi teoretski radovi iz 17. stoljeća o prirodi vida i svjetlosti te optičkim lećama ugrađeni u brojne suvremene uređaje, pa tako i u filmsku opremu.