Heroji radničke klase

UTORAK, 23.08.
UVALA I. PADOVA  20:30
Heroji radničke klase
/ Working Class Heroes
SEAPLEX KAICH

’85, Srbija, Miloš Pusić

Lidija je hladnokrvna poslovna žena koja radi za građevinskog investitora upitna morala. „Profesor“ i grupa ilegalnih građevinskih radnika, bez novca i osnovnih ljudskih prava pokušavaju se boriti protiv svojih šefova koji grade veliko „Potemkinovo selo“ namjeravajući ukrasti novac iz fonda za razvoj. Kako se rokovi bliže ulozi postaju sve veći, a gradilište postaje poprište bitke između društvenih klasa i moralnih principa.