//////// RAFF Kontakti

Robert Tomić Zuber – direktor festivala
robert@rabfilmfestival.com

Morana Ikić Komljenović – izvršna producentica
morana@rabfilmfestival.com

Zoran Kekić – umjetnički direktor glazbenog programa
zoran@rabfilmfestival.com

Đana Atanasovska – direktorica marketinga
giana@rabfilmfestival.com

PRESS

Tanja Novak – voditeljica Odnosa s javnošću
tanja@rabfilmfestival.com

Facebook
https://www.facebook.com/RabFilmFestival/

Instagram
https://www.instagram.com/rabfilmfestival/