//////// RAFF Kontakti

Robert Tomić Zuber – direktor festivala

Snježana Vukmirović – izvršna direktorica

Maja Gros – izvršna producentica

Zoran Kekić – umjetnički direktor glazbenog programa

Silvia Jonjić – art direktorica

Đana Atanasovska – direktorica marketinga

Ivan Livaja – koordinator prijevoza i uslužnih djelatnosti

PRESS

Tanja Novak – voditeljica Odnosa s javnošću

Facebook
https://www.facebook.com/RabFilmFestival/

Instagram
https://www.instagram.com/rabfilmfestival/

/////// Kontaktirajte nas