Project Description

Kad je Slovenija postavila željeznu ogradu na području uz lijepu rijeku Kupu, Hrvatska je na nesreću postala tampon zona za priljev izbjeglica koji dolaze iz Bosne i Hercegovine pokušavajući stići do Zapadne Europe. Ograda je izazvala smanjenje turističkih aktivnosti i stvorila sasvim novu dinamiku tog područja. Ono sada privlači nacionaliste s ekstremne desnice, aktiviste za ljudska prva, političare, policijske ophodnje i graničnu policiju, migrante i izbjeglice na putu prema Europi.

21.08., 18,00 sati – Zimsko kino

ŽICA / THE WIRE

Trajanje: 75 minuta

2021., Litva, Hrvatska, Slovenija, Belgija, Norveška

r. Tiha K. Gudac

Share This Story, Choose Your Platform!